Stara formuła

JĘZYK POLSKI (PODSTAWA)

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z języka polskiego (wersja standard) #stara-formuła #podstawa

  499,00 
 • Kurs maturalny z języka polskiego (wersja VIP) #stara-formuła #podstawa

  699,00 

Lekcje pojedyncze

 • Jak napisać rozprawkę?

  35,00 
 • Romantyzm

  55,00 
 • Zagadnienia językowe

  35,00 
 • Pozytywizm

  35,00 
 • Młoda Polska

  45,00 
 • Antyk grecko-rzymski

  35,00 
 • Dwudziestolecie Międzywojenne

  45,00 
 • Literatura wojny i okupacji oraz Współczesność

  35,00 
 • Poetyka

  35,00 
 • Matura ustna i czytanie ze zrozumieniem

  35,00 
 • Średniowiecze

  35,00 
 • Renesans

  35,00 
 • Oświecenie

  25,00 
 • Jak napisać interpretację?

  35,00 
 • Barok

  35,00 

MATEMATYKA (PODSTAWA)

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z matematyki (wersja standard) #stara-formuła #podstawa

  499,00 
 • Kurs maturalny matematyka VIP

  Kurs maturalny z matematyki (wersja VIP) #stara-formuła #podstawa

  699,00 

Pakiety Lekcji

 • Trygonometria

  79,00 
 • Ciągi

  109,00 
 • Funkcje

  199,00 
 • Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne

  139,00 
 • Geometria

  279,00 

Lekcje pojedyncze

 • Geometria analityczna w zadaniach otwartych

  29,00 
 • Geometria analityczna część I

  29,00 
 • Prawdopodobieństwo

  29,00 
 • Kombinatoryka

  29,00 
 • Potęgi i pierwiastki

  29,00 
 • Ciąg geometryczny

  29,00 
 • Graniastosłupy

  29,00 
 • Okrąg i koło

  29,00 
 • Funkcja kwadratowa

  59,00 
 • Stereometria w zadaniach otwartych na maturze

  29,00 
 • Trójkąty

  59,00 
 • Ciąg arytmetyczny

  59,00 
 • Statystyka

  29,00 
 • Czworokąty i inne wielokąty

  29,00 
 • Trygonometria cz. III

  29,00 
 • Funkcja liniowa

  29,00 
 • Procenty, kredyty, lokaty, błąd względny i bezwzględny

  29,00 
 • Ostrosłupy

  29,00 
 • Trygonometria cz. II

  29,00 
 • Nierówności

  29,00 
 • Wzory skróconego mnożenia

  29,00 
 • Bryły obrotowe

  29,00 
 • Trygonometria część I

  29,00 
 • Równania i układy równań

  29,00 
 • Ciągi liczbowe

  29,00 
 • Odczytywanie własności funkcji z wykresu

  29,00 
 • Funkcja wykładnicza

  29,00 
 • Proporcjonalność odwrotna

  29,00 
 • Przekształcenia wykresów funkcji

  29,00 
 • Określanie własności funkcji na podstawie wzoru

  29,00 

JĘZYK ANGIELSKI (PODSTAWA)

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z języka angielskiego (wersja standard) #stara-formuła #podstawa

  499,00 
 • Kurs maturalny z języka angielskiego (wersja VIP) #stara-formuła #podstawa

  699,00 

JĘZYK ANGIELSKI (ROZSZERZENIE)

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z języka angielskiego (wersja standard) #stara-formuła #rozszerzenie

  799,00 
 • Kurs maturalny z języka angielskiego (wersja VIP) #stara-formuła #rozszerzenie

  999,00 

Pakiety Lekcji

 • Czasy gramatyczne

  149,00 
 • Czasowniki modalne + konstrukcje czasownikowe

  99,00 
 • Wypowiedź pisemna

  149,00 
 • Części mowy

  99,00 
 • Słownictwo na rozszerzenie

  149,00 
 • Składnia

  99,00 

Lekcje pojedyncze

 • Człowiek

  19,90 
 • Nauka i technika

  19,90 
 • Życie społeczne

  19,90 
 • Świat przyrody

  19,90 
 • Sport i zdrowie

  19,90 
 • Kultura

  19,90 
 • Podróżowanie i turystyka

  19,90 
 • Zakupy i uługi

  19,90 
 • Żywienie

  19,90 
 • Życie rodzinne i towarzyskie

  19,90 
 • Praca

  19,90 
 • Szkoła

  19,90 
 • Dom

  19,90 

CHEMIA (ROZSZERZENIE)

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z chemii (wersja standard) #stara-formuła #rozszerzenie

  799,00 
 • Kurs maturalny z chemii (wersja VIP) #stara-formuła #rozszerzenie

  999,00 

Pakiety Lekcji

 • Pakiet „Chemia nieorganiczna”

  350,00 
 • Pakiet „Chemia organiczna”

  350,00 

Lekcje pojedyncze

 • Pierwiastki bloków s, p i d

  35,00 
 • Reakcje redoks

  35,00 
 • Węglowodory, chlorowcopochodne i mechanizmy reakcji

  69,00 
 • Stała i stopień dysocjacji

  35,00 
 • Kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze

  35,00 
 • Aldehydy i ketony

  35,00 
 • Alkohole i fenole

  35,00 
 • pH i odczyn roztworu – zadania

  35,00 
 • Stechiometria

  35,00 
 • Entalpia i szybkość reakcji

  35,00 
 • Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe

  35,00 
 • Dysocjacja i hydroliza

  45,00 
 • Tlenki, wodorotlenki i kwasy

  59,00 
 • Izomeria

  35,00 
 • Budowa atomu

  35,00 
 • Aminy i amidy

  35,00 
 • Stężenia

  35,00 
 • Rozpuszczalność

  35,00 
 • Hybrydyzacja

  35,00 
 • Sole

  35,00 
 • Aminokwasy i białka

  35,00 
 • Mol i masa molowa

  35,00 
 • Teorie kwasowo-zasadowe

  25,00 
 • Cukry

  35,00 

FIZYKA (ROZSZERZENIE)

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z fizyki (wersja standard) #stara-formuła #rozszerzenie

  799,00 
 • Kurs maturalny z fizyki (wersja VIP) #stara-formuła #rozszerzenie

  999,00 

Lekcje pojedyncze

 • Kinematyka cz.2

  39,00 
 • Prąd stały

  69,00 
 • Praca, moc, energia mechaniczna

  39,00 
 • Termodynamika

  95,00 
 • Dynamika

  39,00 
 • Fizyka jądrowa

  49,00 
 • Fizyka współczesna

  39,00 
 • Optyka

  69,00 
 • Magnetyzm

  95,00 
 • Mechanika bryły sztywnej

  69,00 
 • Hydrostatyka

  39,00 
 • Astronomia

  25,00 
 • Elektrostatyka

  69,00 
 • Fale mechaniczne

  49,00 
 • Grawitacja

  49,00 
 • Ruch po okręgu

  25,00 
 • Rzuty

  25,00 
 • Ruch harmoniczny

  49,00