Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

Pojęcia i kategorie estetyczne #nowa-formuła #rozszerzenie

49,00 

OPIS

Lekcja online: Pojęcia i kategorie estetyczne

Czas trwania: 32 minuty

W tej lekcji omówione są następujące zagadnienia: 

  • wartości poznawcze, etyczne i estetyczne
  • aluzja literacka, parafraza, parodia, trawestacja
  • synkretyzm rodzajowy i gatunkowy, archetyp
  • konwencje – baśniowa, oniryczna, turpistyczna, nadrealistyczna, postmodernistyczna
  • mitologizacja i demitologizacja itd.

Kupując tę lekcję, otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), test podsumowujący +  prezentację w pliku PDF.

Dostęp do lekcji jest ważny przez okrągły rok od zakupu.
Zakupione lekcje znajdziesz na swoim koncie w zakładce “moje kursy”.

Prowadząca: Rita Larek

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Rita Larek. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.