Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

Zagadnienia językowe

35,00 

OPIS

Zagadnienia językowe to ważny element maturalnej wiedzy. Nie chcesz chyba paść trupem, gdy podczas egzaminu pisemnego trafisz na zadanie, które będzie wymagać np. znajomości funkcji tekstów czy budowy aktu komunikacyjnego, prawda? Pamiętaj, że takie treści mogą pojawić się też na maturze ustnej… 

Ta lekcja zawiera najistotniejsze zagadnienia językowe, które musisz znać, aby zdać maturę. Usiądź wygodnie, włącz lekcję i zadbaj o swój egzaminacyjny spokój. 

Lekcja online: Zagadnienia językowe

Lekcja trwa:  1h 8 minut

 

W tej lekcji omówione są następujące zagadnienia:

 • przykładowe językowe zadania maturalne
 • znak i system znaków
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • język jako system
 • akt komunikacji
 • komunikacja w Internecie
 • funkcje tekstu
 • manipulacja i perswazja
 • odmiany polszczyzny
 • stylizacja i jej typy
 • funkcje stylizacji
 • archaizmy
 • słowa neutralne i wartościujące
 • błąd i innowacja językowa
 • typy błędów
 • typy słowników 
 • style funkcjonalne polszczyzny
 • ironia i jej funkcje
 • związki frazeologiczne i przykłady
 • wskazanie treści językowych z poprzednich etapów edukacji

 

W tej lekcji znajdziesz: 

 • nagranie z lekcją (dwa filmy trwające łącznie 1 h 8 minut – pierwszy trwa około 34 minuty, drugi też)
 • prezentacje w pliku PDF do pobrania
 • test sprawdzający wiedzę z omawianego materiału (do wykonania na platformie oraz do pobrania w formacie PDF)

Lekcja zawiera materiał zgodny z podstawą programową obowiązującą do 2022. Znajdziesz w niej też większość treści wymaganych przez podstawę programową, która dotyczy uczniów zdających maturę w 2023 roku.

Dostęp do lekcji jest ważny przez rok kalendarzowy od daty zakupu. Link do zakupionych materiałów zostanie wysłany od razu po zaksięgowaniu wpłaty. Wyślemy go na adres mailowy, który podasz przy zakupie.

Prowadząca: Rita Larek

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Rita Larek. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.