Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

Części mowy #nowa-formuła #podstawa

99,00 

OPIS

Lekcja online: Części mowy

Czas trwania: 5 h 28 minut

W tej lekcji omówione są następujące zagadnienia: 

Rzeczownik:

 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • liczba mnoga rzeczowników
 • singularia i pluralia tantum
 • Wyrażanie posiadania i przynależności
 • Rodzaj rzeczownika

Przedimek:

 • Przedimek nieokreślony, określony i zerowy 

Przymiotnik:

 • Stopniowanie przymiotników regularne i nieregularne
 • Zastosowanie przymiotników z so i such
 • Przymiotniki po czasownikach

Przysłówek:

 • stopniowanie
 • too vs. enough
 • miejsce przysłówka w zdaniu

Zaimek:

 • Zaimek osobowy i zaimek dopełnieniowy
 • Przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze
 • Zaimek zwrotny, emfatyczny i względny
 • Zaimki wskazujące
 • Zaimki pytające
 • Zaimki względne
 • Zaimki nieokreślone
 • Zaimki bezosobowe

Liczebniki:

 • liczebniki główne i porządkowe

Przyimek:

 • Przyimki czasu
 • Przyimki miejsca
 • Pozostałe przyimki

Spójniki:

 • Spójniki – znaczenie i funkcjonowanie 

Kupując tę lekcję, otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne i test podsumowujący +  prezentację w pliku PDF.

Dostęp do lekcji jest ważny przez okrągły rok od zakupu.
Zakupione lekcje znajdziesz na swoim koncie w zakładce “moje kursy”.

Prowadząca: Anna Klisz