Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

Przekształcenia wykresów funkcji

Symetria osiowa względem osi Ox, symetria osiowa względem osi Oy, symetria środkowa względem punktu (0,0), równoległe przesunięcie wykresu funkcji o daną liczbę jednostek, przekształcenia wykresu funkcji w zadaniach maturalnych

29,00 

OPIS

Przekształcenia, symetrie, tworzenie obrazu funkcji względem… Co to wszystko znaczy? Zdecydowanie nie są to wyrażenia oczywiste dla wszystkich. Pokazują to też statystyki. Przykładowo, zadanie zamknięte w 2019 roku, dotyczące tych pojęć, rozwiązało poprawnie jedynie 47% wszystkich maturzystów. W tym roku to zadanie zamknięte było rozwiązane najgorzej ze wszystkich zadań zamkniętych. Dlatego warto usiąść do tego tematu i spokojnie go przeanalizować. Gwarantuję, że po tej lekcji będzie dla Ciebie jasne co i jak!

Dzięki tej lekcji                                                                        

  •         Dowiesz się jak przekształcać wzór funkcji w symetrii osiowej oraz środkowej
  •         Zobaczysz jak to wszystko się odbywa na wykresie
  •         Poznasz schematy dotyczące przesuwania wykresu funkcji o wskazaną liczbę jednostek
  •         Przećwiczysz odczytywanie ze wzoru informacji o ile jednostek i w którą stronę został przesunięty wykres
  •         Zobaczysz jak autorzy arkuszy wplatają powyższe pojęcia w zadania

 

Kupując tę lekcję, otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne +  prezentację w pliku PDF

Czas trwania: 43 minuty

 

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Kornelia Duda. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.