Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

Napiszesz to! – rozszerzenie #nowa-formuła #rozszerzenie

168,00 

OPIS

Lekcja online: Napiszesz to! – rozszerzenie

Czas trwania: 3 h 51 minut

W tej lekcji omówione są następujące zagadnienia: 

Retoryka:

 • sarkazm, ironia, demagogia
 • elementy stałe i fakultatywne przemówień;
 •  różne typy dowodzenia w wypowiedzi

Filozofia:

 • przegląd:  Platona do filozofii oświecenia i romantyzmu
 • od prowidencjalizmu do egzystencjalizmu

Eseje:

 • Eseje: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
 • Zbigniewa Herberta,
 • Zygmunta Kubiaka,
 • Jarosława Marka Rymkiewicza (po jednym utworze)

Pojęcia i kategorie estetyczne:

 • wartości poznawcze, etyczne i estetyczne
 • aluzja literacka, parafraza, parodia, trawestacja
 • synkretyzm rodzajowy i gatunkowy, archetyp
 • konwencje – baśniowa, oniryczna, turpistyczna, nadrealistyczna, postmodernistyczna
 • mitologizacja i demitologizacja itd.

Matura pisemna – wypracowanie:

 • wstęp, argumentacja, zakończenie
 • najczęstsze błędy
 • triki i rady
 • kryteria oceny pracy
 • przykłady

Zagadnienia językowe:

 • funkcje tekstu
 • stylizacje, akt komunikacji
 • ironia, manipulacja, perswazja
 • związki frazeologiczne i inne pojęcia
 • socjolekt, znaczenie aktu mowy, funkcje języka

Kupując tę lekcję, otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne i test podsumowujący + prezentację w pliku PDF.

Dostęp do lekcji jest ważny przez okrągły rok od zakupu.
Zakupione lekcje znajdziesz na swoim koncie w zakładce “moje kursy”.

Prowadząca: Rita Larek

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Rita Larek. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.