Trygonometria

 • Lekcja online „Trygonometria cz. I”
 • Lekcja online „Trygonometria cz. II”
 • Lekcja online „Trygonometria cz. III”

79,00 

OPIS

Trygonometria występuje w zadaniach na maturze zarówno jako konkretne zadania właśnie dotyczące wprost tego tematu, ale także trygonometria będzie niezbędna do rozwiązania wielu innych zadań z geometrii przestrzennej jak i planimetrii. Warto ją znać, by zdobyć kilka „łatwych punktów” w zadaniach zamkniętych, ale jest też ona niezbędna do uzyskania wysokich wyników na maturze!

Dzięki temu pakietowi:

 • Dowiesz się jak brzmią definicje funkcji trygonometrycznych
 •       Przećwiczysz sobie na kilku przykładach stosowanie definicji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym
 •       Nauczysz się korzystać z tabeli trygonometrycznej w tablicach matematycznych
 •       Przypomnisz sobie jak oblicza się wartości funkcji trygonometrycznych
 •       Uświadomisz sobie jak obliczać funkcje trygonometryczne dla dowolnego kąta
 • Dowiesz się jak wykorzystywać tabelę z wartościami funkcji trygonometrycznych dla kątów 30, 60, 90 stopni
 • Dowiesz się jak wyznaczać pozostałe funkcje trygonometryczne, gdy dana jest jedna z nich, dla kąta ostrego oraz dla kąta rozwartego
 • Poznasz obowiązujące Cię wzory redukcyjne oraz nauczysz się je poprawnie stosować
 • Poznasz podstawowe związki trygonometryczne
 • Dowiesz się jakie przekształcenia wykorzystuje się w tego typu zadaniach najczęściej

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Kornelia Duda. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.