Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

Geometria

 • Lekcja online „Okrąg i koło”
 • Lekcja online „Trójkąty”
 • Lekcja online „Czworokąty i inne wielokąty”
 • Lekcja online „Geometria analtyczna w zadaniach otwartych”
 • Lekcja online „Graniastosłupy”
 • Lekcja online „Ostrosłupy
 • Lekcja online „Bryły obrotowe
 • Lekcja online „Stereometria w zdaniach otwartych na maturze

279,00 

OPIS

Na słowo „geometria” maturzystów przechodzi dreszcz. Niepotrzebnie! Wszystko jest do ogarnięcia. W geometrii trzeba dobrze poznać teorię, by móc ją elastycznie stosować w zadaniach. W tym pakiecie poznasz zarówno całą potrzebną CI teorię, jak i solidnie przećwiczysz te tematy zarówno na moich autorskich zadaniach, przykładach, jak i zadaniach stricte maturalnych.

Dzięki temu pakietowi:

 • Uporządkujesz sobie raz na zawsze całą wiedzę dotyczącą okręgów i kół, potrzebną na maturze z matematyki
 • Uporządkujesz swoją wiedzę dotyczącą trójkątów i uzupełnisz ewentualne braki
 • Zobaczysz na przykładach, jak działają twierdzenia, których znajomości się od Ciebie wymaga
 • Poznasz typowe, łatwe zadania z trójkątów
 • Nauczysz się rozwiązywać skomplikowane i rozbudowane zadania otwarte z trójkątów
 • Uporządkujesz swoją wiedzę dotyczącą czworokątów i uzupełnisz ewentualne braki
 • Zobaczysz na przykładach, jak działają twierdzenia, których znajomości się od Ciebie wymaga
 • Poznasz typowe, łatwe zadania dotyczące czworokątów
 • Nauczysz się rozwiązywać skomplikowane i rozbudowane zadania otwarte dotyczące czworokątów
 • Poznasz schematy tego, jak wyznaczać równanie prostej w postaci kierunkowej oraz równanie symetralnej danego odcinka
 • Zobaczysz na przykładach jak stosować wzory dotyczące środka odcinka, prostych prostopadłych, równoległych
 • Nauczysz się rozwiązywać zadania otwarte z geometrii analitycznej
 • Będziesz sprawnie używać wiedzę z geometrii płaszczyzny w układzie kartezjańskim
 • Przypomnisz sobie czym jest graniastosłup
 • Uporządkujesz wiedzę na temat wzorów
 • Zapoznasz się z najważniejszymi kątami, jakie można zaobserwować w graniastosłupach i jakie często spotkasz w arkuszu maturalnym
 • Poznasz wzory na liczbę ścian, wierzchołków oraz krawędzi graniastosłupa, jakich NIE MA W KARCIE WZORÓW!
 • Zapoznasz się z przykładowymi zadaniami dotyczącymi graniastosłupów
 • Przypomnisz sobie czym jest ostrosłup
 • Uporządkujesz wiedzę na temat wzorów
 • Zapoznasz się z najważniejszymi kątami, jakie można zaobserwować w ostrosłupach i jakie często spotkasz w arkuszu maturalnym
 • Poznasz wzory na liczbę ścian, wierzchołków oraz krawędzi ostrosłupa, jakich NIE MA W KARCIE WZORÓW!

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Kornelia Duda. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.