Ciągi

 • Lekcja online „Ciągi liczbowe”
 • Lekcja online „Ciąg arytmetyczny”
 • Lekcja online „Ciąg geometryczny”

109,00 

OPIS

Ciągi liczbowe są tematem, z którym pierwszy raz uczeń spotyka się dopiero w szkole średniej. Dlatego temat ten wydaje się na początku abstrakcyjny i odległy. Jednak mam dla Ciebie rozwiązanie, czyli pakiet lekcji, które od początku do końca wyjaśnią Ci czym są ciągi, jak korzystać ze wzorów oraz jak radzić sobie z typowymi zadaniami. Dzięki temu otworzysz sobie drogę do uzyskania nawet 7-8 punktów na maturze (więc warto!).

Dzięki temu pakietowi:

 • Nauczysz się interpretowania odpowiednich symboli występujących we wzorach dotyczących ciągów liczbowych
 • Przypomnisz sobie jakie znaczenie mają liczby naturalne w ciągach
 • Dowiesz się jak konstruować wzór na n-ty wyraz dowolnego ciągu
 • Będziesz popranie wyznaczać miejsca zerowe ciągu
 • Będziesz wiedzieć jak stosować funkcję kwadratową w ciągach liczbowych
 • Nauczysz się wyznaczać dowolny wyraz dowolnego ciągu znając wzór tego ciągu
 • Poznasz wzór na n-ty wyraz dowolnego ciągu z wykorzystaniem wzoru na sumę „n” wyrazów (UWAGA! TEGO WZORU NIE MA W KARCIE WZORÓW)
 • Dowiesz się jak dokładnie jak „działa” ciąg arytmetyczny
 • Nauczysz się jak posługiwać się wzorem na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego
 • Poznasz przegląd różnych zadań typu maturalnego
 • Pokażę Ci wzór (oraz jego zastosowanie) na różnicę w ciągu arytmetycznym (UWAGA! TEGO WZORU NIE MA W KARCIE WZORÓW)
 • Posiądziesz umiejętność posługiwania się dwoma różnymi wzorami na sumę „n” wyrazów ciągu oraz nauczysz się wybierania odpowiedniego wzoru w zależności od sytuacji
 • Nauczysz się korzystać ze wzoru na związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego (pokaże Ci także uproszczoną wersję tego wzoru)
 • Zobaczysz typowe zadania zamknięte dotyczące ciągu maturalnego
 • Nauczysz się rozwiązywać zadania otwarte dotyczące ciągu arytmetycznego
 • Dowiesz się jak dokładnie jak „działa” ciąg geometryczny
 • Nauczysz się jak posługiwać się wzorem na n-ty wyraz ciągu geometrycznego
 • Poznasz przegląd różnych zadań typu maturalnego, jakie możesz spotkać w ciągu geometrycznym
 • Zobaczysz jak najlepiej wykorzystać układ równań w ciągu geometrycznym
 • Pokażę Ci wzór (oraz jego zastosowanie) na iloraz w ciągu geometrycznym (UWAGA! TEGO WZORU NIE MA W KARCIE WZORÓW)
 • Posiądziesz umiejętność posługiwania się dwoma różnymi wzorami na sumę „n” wyrazów ciągu geometrycznego oraz nauczysz się wybierania odpowiedniego wzoru w zależności od sytuacji
 • Nauczysz się korzystać ze wzoru na związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego (pokaże Ci także uproszczoną wersję tego wzoru)
 • Zobaczysz typowe zadania maturalne dotyczące ciągu geometrycznego

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Kornelia Duda. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.