Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

Słownictwo na rozszerzenie #nowa-formuła #rozszerzenie

165,00 

OPIS

Lekcja online: Słownictwo na rozszerzenie

W tej lekcji omówione są następujące zagadnienia: 

 • Człowiek
  m.in. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania
 • Dom
  m.in. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia
 • Szkoła
  m.in. przedmioty nauczania, życie szkoły
 • Praca
  m.in. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy
 • Życie rodzinne i towarzyskie
  m.in. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy
 • Żywienie
  m.in. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne
 • Zakupy i usługi
  m.in. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama
 • Podróżowanie i turystyka
  m.in. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie
 • Kultura
  m.in. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media
 • Sport i zdrowie
  m.in. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia
 • Nauka i technika
  m.in. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Świat przyrody
  m.in. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe
 • Życie społeczne
  m.in. konflikty i problemy społeczne, przestępczość
 • Zakres środków językowych

  • słowotwórstwo
  • transformacje
  • tekst z luką

W lekcjach pojedynczych ze słówek znajdziesz:  listę słówek (także do pobrania w wersji PDF) + autorski tekst + ćwiczenia, które ułatwią Ci zapamiętanie słownictwa.

W lekcjach dotyczących zakresu środków językowych otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne  +  prezentację w pliku PDF.

W pakiecie otrzymujesz również dostęp do platformy z inteligentnym systemem powtórek, na której wszystkie słówka znajdują się w formie fiszek. Możesz ćwiczyć je przeglądając fiszki lub w formie zadań na rozumienie ze słuchu, wielokrotnego wyboru czy prawda fałsz.

Dostęp do lekcji jest ważny przez okrągły rok od zakupu.
Zakupione lekcje znajdziesz na swoim koncie w zakładce “moje kursy”.

Prowadząca: Anna Klisz