Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

Części mowy #nowa-formuła #rozszerzenie

115,00 

OPIS

Lekcja online: Części mowy

Czas trwania: 4 h

W tej lekcji omówione są następujące zagadnienia: 

Rzeczownik:

 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • liczba mnoga rzeczowników
 • singularia i pluralia tantum
 • Wyrażanie posiadania i przynależności
 • Rodzaj rzeczownika

Przedimek:

 • przedimek określony vs. przedimki nieokreślone vs. przedimek zerowy

Przymiotnik:

 • stopniowanie
 • so vs. such
 • przymiotnik po czasowniku
 • przymiotnik w funkcji rzeczownika

Przysłówek:

 • stopniowanie
 • too vs. enough
 • miejsce przysłówka w zdaniu

Zaimek:

 • zaimek osobowy vs. dopełnieniowy
 • zaimek dzierżawczy vs. przymiotnik dzierżawczy
 • zaimek emfatyczny vs. zaimek wzajemny
 • zaimek wskazujący i pytający
 • zaimki nieokreślone

Liczebniki:

 • liczebniki główne, porządkowe, ułamkowe i dziesiętne

Przyimek:

 • przyimki czasu, miejsca, odległości i ruchu
 • przyimki po czasownikach, rzeczownikach i przymiotnikach

Spójniki:

 • np. and, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, as soon as, because, although, however, so, in spite of, despite, yet, on condition that, so as, even though, as if, as though, in case

Kupując tę lekcję, otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne i test podsumowujący +  prezentację w pliku PDF.

Dostęp do lekcji jest ważny przez okrągły rok od zakupu.
Zakupione lekcje znajdziesz na swoim koncie w zakładce “moje kursy”.

Prowadząca: Anna Klisz