Czasowniki modalne i konstrukcje czasownikowe #nowa-formuła #rozszerzenie

99,00 

OPIS

Lekcja online: Czasowniki modalne i konstrukcje czasownikowe

Czas trwania: 1 h 13 minut

W tej lekcji omówione są następujące zagadnienia: 

Czasowniki modalne i półmodalne:

  • Bezokolicznik i formy osobowe
  • Czasowniki modalne: can, could
  • Czasowniki modalne: may, might
  • Czasowniki modalne: must, have to
  • Czasowniki modalne: will, would, shall
  • Czasowniki modalne: should, need to
  • Czasownik: used to 

Konstrukcje czasownikowe:

  • be going to
  • would like to, be able to

Kupując tę lekcję, otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne i test podsumowujący +  prezentację w pliku PDF.

Dostęp do lekcji jest ważny przez okrągły rok od zakupu.
Zakupione lekcje znajdziesz na swoim koncie w zakładce “moje kursy”.

Prowadząca: Anna Klisz