Funkcja kwadratowa

Część I
Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej; Dodatkowe wzory na p, q wierzchołka paraboli;. Określanie przedziałów monotoniczności, równania osi symetrii, zbioru wartości funkcji na podstawie współrzędnych wierzchołka paraboli; Obliczanie współczynników funkcji kwadratowej na podstawie danych informacji o własnościach funkcji; zamiana postaci funkcji kwadratowej; 

Część II

Nierówność kwadratowa – analiza rozwiązań na podstawie wykresu; Rozwiązywanie nierówności kwadratowej; Wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym; Zadania maturalne

59,00 

OPIS

Kiedy pytam uczniów, czy potrafią funkcję kwadratową, w większości przypadków uzyskuję odpowiedź twierdzącą. Myślę, że ta odpowiedź najczęściej wynika z tego, że uczeń nie widzi w funkcji kwadratowej niczego, poza nierównością kwadratową. Tymczasem w funkcji kwadratowej mamy ogromny przekrój typów zadań, zarówno za 1, 2, 4 jak i 5 punktów na maturze. Jednym słowem: ta lekcja jest obowiązkowa dla każdej osoby, która chce zdać maturę z matematyki. Funkcja kwadratowa zdarza się w każdym dziale: w geometrii płaskiej, przestrzennej, w ciągach, w funkcji liniowej, w równaniach, nierównościach itd. Jest to temat, który z całą pewnością trzeba znać, chcąc zdać maturę z matematyki. 

 

Dzięki tej lekcji                                                                           

  •         Poznasz wzory, dotyczące funkcji kwadratowej, których brakuje w karcie wzorów
  •         Nauczysz się schematu podejścia do zadań otwartych z funkcji kwadratowej
  •         Dowiesz się jak wygląda postać iloczynowa funkcji kwadratowej, gdy funkcja ma dwa/jedno/brak miejsc zerowych
  •         Przećwiczysz odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wzoru
  •         Nauczysz się rozwiązywać rozbudowane, wysoko punktowane zadania z funkcji kwadratowej
  •         Będziesz sprawnie przechodzić pomiędzy postaciami funkcji kwadratowej
  •         Dowiesz się, jak warunek (nierówność) zadania wpływa na rozwiązanie
  •         Przypomnisz sobie jak rozwiązuje się nierówność kwadratową
  •         Poznasz mój autorski schemat wyznaczania wartości największej i najmniejszej funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym
  •         Poznasz szeroki przekrój zadań z funkcji kwadratowej na maturze

 

Kupując tę lekcję, otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne +  prezentację w pliku PDF

Czas trwania: 2 h 45 minut

 

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Kornelia Duda. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.