Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

Ostrosłupy

Definicja ostrosłupa, rodzaje ostrosłupów, czworościan foremny, pole całkowite i objętość ostrosłupa, kąty w ostrosłupach, liczba krawędzi, wierzchołków, ścian w ostrosłupach, przykładowe zadania, zadania maturalne zamknięte

 

Czas trwania: 38 minut

29,00 

OPIS

Stereometria jest trudnym działem. Wymaga on bowiem wyobraźni przestrzennej, sprawnego przekształcania wzorów, znajomości własności figur płaskich, a także perfekcyjnego zastosowania trygonometrii.

Jeżeli jednak każde zadanie rozłoży się na czynniki pierwsze, pokaże wszystko powoli i dokładnie i przećwiczy się to na wielu przykładach – przestaje to być tak straszne!

Dzięki tej lekcji: 

  • Przypomnisz sobie czym jest ostrosłup
  • Uporządkujesz wiedzę na temat wzorów
  • Zapoznasz się z najważniejszymi kątami, jakie można zaobserwować w ostrosłupach i jakie często spotkasz w arkuszu maturalnym 
  • Poznasz wzory na liczbę ścian, wierzchołków oraz krawędzi ostrosłupa, jakich NIE MA W KARCIE WZORÓW!
  • Zapoznasz się z przykładowymi zadaniami dotyczącymi ostrosłupów 
  • Zobaczysz jak wyglądają zadania dotyczące ostrosłupów w zadaniach zamkniętych na maturze

Kupując tę lekcję, otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne +  prezentację w pliku PDF

Czas trwania: 38 minut

 

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Kornelia Duda. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.