Lekcja próbna z języka angielskiego, poziom podstawowy (Present Perfect vs. Present Perfect Continuous + słownictwo: podróżowanie)