Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

← wróć do sklepu

Kurs maturalny z matematyki (wersja standard) #formuła-2025 #rozszerzenie

899,00 

OPIS

Zapraszam Cię do intensywnego i skutecznego kursu z matematyki. Kurs został stworzony z myślą o uczniu. Treści są wytłumaczone w prosty sposób. Wiem doskonale, że klasa maturalna to szalony i intensywny moment w życiu ucznia. Dlatego podchodzę z pełnym szacunkiem do Twojego czasu. Nie zalewam Cię niepotrzebnymi treściami. W kursie spotkasz rzeczy zgodne z podstawą programową, których możesz się spodziewać w arkuszu maturalnym.

Co zyskasz wybierając kurs z matematyki stworzony przez Szach MAT?

– Pakiet zawiera kilkadziesiąt godzin nagrań video, w ramach których opanujesz cały materiał do matury podstawowej z matematyki.
– Kurs podzielony jest na lekcje, w których zamiast regułek, pokazane jest konkretnie co i jak ma działać. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i energię.
– Platforma, na której znajduje się kurs, dostosowano do wersji mobilnej. Uczysz się więc kiedy chcesz i jak chcesz.
– Dzięki takiej formie nauki zaoszczędzisz sporo pieniędzy, które musiałbyś wydać na korepetytora – a przecież lepiej opłacić prawko, czy super wakacje!

– Raz w miesiącu (do kwietnia włącznie) rozwiązujesz zadany arkusz maturalny, który następnie wysyłasz do sprawdzenia. My odsyłamy go wraz z komentarzami. To pozwala Ci na skorygowanie błędnych nawyków, które mogły się przypałętać w trakcie nauki 🙂

Raz w miesiącu (od września do kwietnia włącznie) masz możliwość przesłania rozwiązanego przez Ciebie arkusza maturalnego. Dzięki temu wyłapiesz, gdzie jeszcze popełniasz błędy. Nauczysz się też spacingu, który jest bardzo ważny w zadaniach otwartych!
UWAGA! Termin na przesłanie każdej pracy mija z końcem miesiąca. Im później dołączasz do kursu, tym mniej Twoich prac sprawdzimy. 

W kursie zrealizowane są następujące lekcje:

1. Liczby rzeczywiste

Potęgi i pierwiastki
Logarytmy
Zamiana podstaw logarytmów
Procenty, Podatki, Zysk z lokaty, Błąd względny i bezwzględny
Podzielność liczb całkowitych

2. Wyrażenia algebraiczne, równania, nierówności

Wzory skróconego mnożenia
Wzory skróconego mnożenia cz. 2
Proste równania i układy równań
Proste nierówności
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna R
Trójkąt Pascala i współczynnik dwumianowy Newtona R

3. Funkcje

Odczytywanie własności funkcji z wykresu
Własności funkcji R
Określanie własności funkcji na podstawie wzoru
Przekształcenia wykresów funkcji
Przekształcenia wykresów funkcji  R

4. Funkcja liniowa

Funkcja liniowa postać kierunkowa
Funkcja liniowa postać ogólna
Równania i nierówności liniowe z parametrem

5. Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa – omówienie
Funkcja kwadratowa
Równania sprowadzalne do równań kwadratowych
Wzory Viete’a
Równania i nierówności kwadratowe z parametrem

6. Wielomiany

Wielomiany wprowadzenie
Dzielenie wielomianów
Pierwiastek wielomianu R
Rozkładanie wielomianu na czynniki R
Równania wielomianowe
Nierówności wielomianowe

7. Funkcja wymierna

Skracanie i rozszerzanie ułamków wymiernych
Działania na ułamkach algebraicznych
Równania wymierne R
Nierówności wymierne
Równania wymierne a zadania tekstowe
Proporcjonalność odwrotna
Funkcja homograficzna

8. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Funkcja wykładnicza
Funkcja logarytmiczna

9. Ciągi

Ciągi liczbowe
Ciągi liczbowe – wzór rekurencyjny
Monotoniczność ciągu
Ciąg arytmetyczny
Ciąg geometryczny
Granica ciągu liczbowego
Szereg geometryczny

10. Trygonometria

Trygonometria
Twierdzenie sinusów i cosinusów
Miara łukowa kąta
Wzory redukcyjne dla funkcji trygonometrycznych
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Przekształcanie wykresów funkcji trygonometrycznych
Proste równania trygonometryczne
Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów
Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne podwojonego kąta
Zaawansowane równania trygonometryczne

11. Planimetria

Okrąg i koło
Trójkąty
Twierdzenie o dwusiecznej kąta w dowolnym trójkącie
Twierdzenie o odcinkach w trójkącie prostokątnym
Czworokąty i inne wielokąty
Twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa
Czworokąt opisany na okręgu i wpisany w okrąg

12. Geometria analityczna

Geometria analityczna -podstawowe pojęcia
Równanie okręgu R
Odległość punktu od prostej. Odległość między dwiema prostymi równoległymi.
Układy równań – punkty wspólne prostej i okręgu, prostej i paraboli
Punkty wspólne dwóch okręgów
Obraz okręgów i wielokątów w symetriach osiowych względem osi układu współrzędnych, symetrii środkowej
Wektory w układzie współrzędnych

13. Geometria przestrzenna

Graniastosłupy
Ostrosłupy
Bryły obrotowe
Twierdzenie o prostej prostopadłej do płaszczyzny i o trzech prostopadłych
Przekroje sześcianu i ostrosłupów prawidłowych
Stereometria w zadaniach otwartych na maturze podstawowej
Stereometria w zadaniach otwartych na maturze rozszerzonej

14. Kombinatoryka, Rachunek prawdopodobieństwa i Statystyka
Lekcja dostępna od 24.01.2023

Kombinatoryka
Kombinatoryka na poziomie rozszerzonym
Prawdopodobieństwo
Prawdopodobieństwo warunkowe
Prawdopodobieństwo całkowite
Schemat Bernoulliego
Statystyka

15. Optymalizacja i rachunek różniczkowy
Lekcja dostępna od 24.01.2023

Granica funkcji w nieskończoności
Granica funkcji w punkcie
Granice jednostronne w punkcie
Ciągłość funkcji
Asymptoty wykresu funkcji
Pochodna funkcji
Działania na pochodnych
Styczna do wykresu funkcji
Badanie monotoniczności funkcji a pochodna
Ekstrema funkcji
Największa i najmniejsza wartość funkcji w przedziale
Badanie przebiegu zmienności funkcji

Każda lekcja zawiera nagrania video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne +  prezentację w pliku PDF.

Dostęp do lekcji jest ważny przez rok kalendarzowy od daty zakupu. Link do zakupionych materiałów zostanie wysłany od razu po zaksięgowaniu wpłaty. Wyślemy go na adres mailowy, który podasz przy zakupie.

Prowadząca: Kornelia Duda

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Kornelia Duda. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.