Funkcje

 • Lekcja online „Odczytywanie własności funkcji z wykresu”
 • Lekcja online „Określanie własności funkcji na podstawie wzoru”
 • Lekcja online „Przekształcenia wykresów funkcji”
 • Lekcja online „Funkcja Liniowa”
 • Lekcja online „Funkcja kwadratowa”
 • Lekcja online „Funkcja wykładnicza”
 • Lekcja online „Proporcjonalność odwrotna”

 

199,00 

OPIS

Funkcje – najobszerniejsza pozycja w podstawie programowej. Niektórym uczniom te tematy przychodzą łatwo i naturalnie. Innym spędzają sen z powiek. Dla wszystkich jednak to materiał tak samo ważny. Wiedza dotycząca funkcji daje bowiem nawet 40% wszystkich punktów na maturze z matematyki podstawowej.

Dzięki temu pakietowi:

 • Przypomnisz sobie czym tak w ogóle jest funkcja
 • Przypomnisz sobie czym tak w ogóle jest funkcja
 • Dowiesz się jak najprościej rozumieć takie pojęcia jak dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe, miejsce przecięcia z osią Oy, przedziały monotoniczności funkcji, wartość najmniejsza/ największa funkcji
 • Przećwiczysz odczytywanie własności funkcji z wykresu
 • Dowiesz się kiedy i jak należy wyznaczać dziedzinę funkcji
 • Zobaczysz jak szukać miejsc zerowych w zależności od rodzaju funkcji
 • Uświadomisz sobie jak unikać błędów zarówno obliczeniowych, jak i strategicznych
 • Dowiesz się jak przekształcać wzór funkcji w symetrii osiowej oraz środkowe
 • Zobaczysz jak to wszystko się odbywa na wykresie
 • Poznasz schematy dotyczące przesuwania wykresu funkcji o wskazaną liczbę jednostek
 • Przećwiczysz odczytywanie ze wzoru informacji o ile jednostek i w którą stronę został przesunięty wykres
 • Poznasz własności, wykresy i najważniejsze typy zadań dotyczące funkcji liniowej, kwadratowej, wykładniczej.
 • Dowiesz się czym jest proporcjonalność odwrotna

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Kornelia Duda. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.