Graniastosłupy

Definicja graniastosłupa, rodzaje graniastosłupów, prostopadłościan, sześcian, pole całkowite i objętość graniastosłupa, kąty w graniastosłupach, liczba krawędzi, wierzchołków, ścian w graniastosłupach, przykładowe zadania, zadania maturalne zamknięte

 

Czas trwania: 45 minut

29,00 

OPIS

Stereometria jest trudnym działem. Wymaga on bowiem wyobraźni przestrzennej, sprawnego przekształcania wzorów, znajomości własności figur płaskich, a także perfekcyjnego zastosowania trygonometrii.

Jeżeli jednak każde zadanie rozłoży się na czynniki pierwsze, pokaże wszystko powoli i dokładnie i przećwiczy się to na wielu przykładach – przestaje to być tak straszne!

Dzięki tej lekcji: 

  • Przypomnisz sobie czym jest graniastosłup
  • Uporządkujesz wiedzę na temat wzorów
  • Zapoznasz się z najważniejszymi kątami, jakie można zaobserwować w graniastosłupach i jakie często spotkasz w arkuszu maturalnym 
  • Poznasz wzory na liczbę ścian, wierzchołków oraz krawędzi graniastosłupa, jakich NIE MA W KARCIE WZORÓW!
  • Zapoznasz się z przykładowymi zadaniami dotyczącymi graniastosłupów 
  • Zobaczysz jak wyglądają zadania dotyczące graniastosłupów w zadaniach zamkniętych na maturze

Kupując tę lekcję, otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne +  prezentację w pliku PDF

Czas trwania: 45 minut

 

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Kornelia Duda. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.