Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

Ciąg arytmetyczny

Pojęcie ciągu arytmetycznego; wzór na  wyraz ciągu; sprawdzanie, czy ciąg jest arytmetyczny;  wzór na różnicę ciągu (UWAGA! TEGO WZORU NIE MA W KARCIE WZORÓW); dwa wzory na sumę  wyrazów ciągu arytmetycznego; związek pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego; ciąg arytmetyczny w zadaniach maturalnych

59,00 

OPIS

Ciąg arytmetyczny to taki, za który na maturze możesz zdobyć najwięcej, bo nawet 6 punktów (zadanie zamknięte 1 punkt + 5 punktów zadanie otwarte). O ile zadania zamknięte z ciągu geometrycznego nie idą maturzystom źle, o tyle zadania otwarte to istny pogrom. Dlatego lekcja jest zrobiona bardzo dokładnie. Przygotowana została tak, by można było dobrze pojąć podstawy, ale także, by na podstawie tej lekcji nauczyć się rozwiązywania zadań wysoko punktowanych. Polecam Ci serdecznie tę lekcję!

 

Dzięki tej lekcji                                                                           

  •         Dowiesz się jak dokładnie jak „działa” ciąg arytmetyczny
  •         Nauczysz się jak posługiwać się wzorem na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego
  •         Poznasz przegląd różnych zadań typu maturalnego
  •         Pokażę Ci wzór (oraz jego zastosowanie) na różnicę w ciągu arytmetycznym (UWAGA! TEGO WZORU NIE MA W KARCIE WZORÓW)
  •         Posiądziesz umiejętność posługiwania się dwoma różnymi wzorami na sumę „n” wyrazów ciągu oraz nauczysz się wybierania odpowiedniego wzoru w zależności od sytuacji
  •         Nauczysz się korzystać ze wzoru na związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego (pokaże Ci także uproszczoną wersję tego wzoru)
  •         Zobaczysz typowe zadania zamknięte dotyczące ciągu maturalnego
  •         Nauczysz się rozwiązywać zadania otwarte dotyczące ciągu arytmetycznego

Kupując tę lekcję, otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne +  prezentację w pliku PDF

Czas trwania: 2 h 20 minut

 

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Kornelia Duda. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.