Procenty, podatki, zysk z lokaty, błąd względny i bezwzględny #nowa-formuła #podstawa