Czas trwania: 46 minut

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jak stosować definicję logarytmu (na przykładach)
  • Jak dodawać logarytmy o takich samych podstawach
  • Jak odejmować logarytmy o takich samych podstawach
  • Co zrobić, kiedy logarytm jest pomnożony przez daną liczbę
  • Jak obliczyć wartość logarytmu
  • Jak obliczyć podstawę logarytmu
  • Jak znaleźć liczbę logarytmowaną
  • Jak rozwiązać zadania maturalne z logarytmów

 

Prowadzący

Niezapisany

Kurs Zawartość

  • 3 Lekcji
  • 7 Zagadnień