fbpx

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z chemii (wersja VIP)

  899.00 
 • Kurs maturalny z chemii (wersja standard)

  699.00 

Pakiety lekcji

 • Pakiet „Chemia nieorganiczna”

  350.00 
 • Pakiet „Chemia organiczna”

  350.00 

Lekcje pojedyncze

 • Lekcja próbna “Równowagi chemiczne”

  0.00 
 • Reakcje redoks

  35.00 
 • Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe

  35.00 
 • Węglowodory, chlorowcopochodne i mechanizmy reakcji

  69.00 
 • Hybrydyzacja

  35.00 
 • Tlenki, wodorotlenki i kwasy

  59.00 
 • Entalpia i szybkość reakcji

  35.00 
 • Mol i masa molowa

  35.00 
 • Alkohole i fenole

  35.00 
 • Rozpuszczalność

  35.00 
 • Stechiometria

  35.00 
 • Sole

  35.00 
 • Aldehydy i ketony

  35.00 
 • Stężenia

  35.00 
 • Izomeria

  35.00 
 • Budowa atomu

  35.00 
 • Pierwiastki bloków s, p i d

  35.00 
 • Kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze

  35.00 
 • Teorie kwasowo-zasadowe

  25.00 
 • Dysocjacja i hydroliza

  45.00 
 • pH i odczyn roztworu – zadania

  35.00 
 • Stała i stopień dysocjacji

  35.00 
 • Cukry

  35.00 
 • Aminokwasy i białka

  35.00 
 • Aminy i amidy

  35.00 

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z języka polskiego (wersja standard)

  399.00 
 • Kurs maturalny z języka polskiego (wersja VIP)

  599.00 

Lekcje pojedyncze

 • Lekcja próbna „Antyk judeochrześcijański (Biblia)”

  0.00 
 • Antyk grecko-rzymski

  35.00 
 • Średniowiecze

  35.00 
 • Renesans

  35.00 
 • Barok

  35.00 
 • Oświecenie

  25.00 
 • Romantyzm

  55.00 
 • Pozytywizm

  35.00 
 • Młoda Polska

  45.00 
 • Dwudziestolecie Międzywojenne

  45.00 
 • Literatura wojny i okupacji oraz Współczesność

  35.00 
 • Jak napisać rozprawkę?

  35.00 
 • Jak napisać interpretację?

  35.00 
 • Zagadnienia językowe

  35.00 
 • Poetyka

  35.00 
 • Matura ustna i czytanie ze zrozumieniem

  35.00 

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z matematyki (wersja standard)

  399.00 
 • Kurs maturalny z matematyki (wersja VIP)

  599.00 

Pakiety lekcji

 • Funkcje

  149.00 
 • Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne

  139.00 

Lekcje pojedyncze

 • Lekcja próbna „Logarytmy”

  0.00 
 • Potęgi i pierwiastki

  29.00 
 • Procenty, kredyty, lokaty, błąd względny i bezwzględny

  29.00 
 • Wzory skróconego mnożenia

  29.00 
 • Równania i układy równań

  29.00 
 • Nierówności

  29.00 
 • Odczytywanie własności funkcji z wykresu

  29.00 
 • Określanie własności funkcji na podstawie wzoru

  29.00 
 • Przekształcenia wykresów funkcji

  29.00 
 • Funkcja liniowa

  29.00 
 • Funkcja kwadratowa

  59.00 
 • Ciągi liczbowe

  29.00 
 • Ciąg arytmetyczny

  59.00 
 • Ciąg geometryczny

  29.00 
 • Trygonometria część I

  29.00 
 • Trygonometria cz. II

  29.00 
 • Trygonometria cz. III

  29.00 
 • Okrąg i koło

  29.00 
 • Trójkąty

  59.00 
 • Czworokąty i inne wielokąty

  29.00 
 • Geometria analityczna część I

  29.00 
 • Geometria analityczna w zadaniach otwartych

  29.00 

Wypróbuj bezpłatnie!

 • Lekcja próbna „Antyk judeochrześcijański (Biblia)”

  0.00 
 • Lekcja próbna “Równowagi chemiczne”

  0.00 
 • Lekcja próbna „Logarytmy”

  0.00 

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z chemii (wersja VIP)

  899.00 
 • Kurs maturalny z chemii (wersja standard)

  699.00 

Pakiety lekcji

 • Pakiet „Chemia nieorganiczna”

  350.00 
 • Pakiet „Chemia organiczna”

  350.00 

Lekcje pojedyncze

 • Lekcja próbna “Równowagi chemiczne”

  0.00 
 • Reakcje redoks

  35.00 
 • Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe

  35.00 
 • Węglowodory, chlorowcopochodne i mechanizmy reakcji

  69.00 
 • Hybrydyzacja

  35.00 
 • Tlenki, wodorotlenki i kwasy

  59.00 
 • Entalpia i szybkość reakcji

  35.00 
 • Mol i masa molowa

  35.00 
 • Alkohole i fenole

  35.00 
 • Rozpuszczalność

  35.00 
 • Stechiometria

  35.00 
 • Sole

  35.00 
 • Aldehydy i ketony

  35.00 
 • Stężenia

  35.00 
 • Izomeria

  35.00 
 • Budowa atomu

  35.00 
 • Pierwiastki bloków s, p i d

  35.00 
 • Kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze

  35.00 
 • Teorie kwasowo-zasadowe

  25.00 
 • Dysocjacja i hydroliza

  45.00 
 • pH i odczyn roztworu – zadania

  35.00 
 • Stała i stopień dysocjacji

  35.00 
 • Cukry

  35.00 
 • Aminokwasy i białka

  35.00 
 • Aminy i amidy

  35.00 

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z języka polskiego (wersja standard)

  399.00 
 • Kurs maturalny z języka polskiego (wersja VIP)

  599.00 

Lekcje pojedyncze

 • Lekcja próbna „Antyk judeochrześcijański (Biblia)”

  0.00 
 • Antyk grecko-rzymski

  35.00 
 • Średniowiecze

  35.00 
 • Renesans

  35.00 
 • Barok

  35.00 
 • Oświecenie

  25.00 
 • Romantyzm

  55.00 
 • Pozytywizm

  35.00 
 • Młoda Polska

  45.00 
 • Dwudziestolecie Międzywojenne

  45.00 
 • Literatura wojny i okupacji oraz Współczesność

  35.00 
 • Jak napisać rozprawkę?

  35.00 
 • Jak napisać interpretację?

  35.00 
 • Zagadnienia językowe

  35.00 
 • Poetyka

  35.00 
 • Matura ustna i czytanie ze zrozumieniem

  35.00 

Kurs maturalny

 • Kurs maturalny z matematyki (wersja standard)

  399.00 
 • Kurs maturalny z matematyki (wersja VIP)

  599.00 

Pakiety lekcji

 • Funkcje

  149.00 
 • Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne

  139.00 

Lekcje pojedyncze

 • Lekcja próbna „Logarytmy”

  0.00 
 • Potęgi i pierwiastki

  29.00 
 • Procenty, kredyty, lokaty, błąd względny i bezwzględny

  29.00 
 • Wzory skróconego mnożenia

  29.00 
 • Równania i układy równań

  29.00 
 • Nierówności

  29.00 
 • Odczytywanie własności funkcji z wykresu

  29.00 
 • Określanie własności funkcji na podstawie wzoru

  29.00 
 • Przekształcenia wykresów funkcji

  29.00 
 • Funkcja liniowa

  29.00 
 • Funkcja kwadratowa

  59.00 
 • Ciągi liczbowe

  29.00 
 • Ciąg arytmetyczny

  59.00 
 • Ciąg geometryczny

  29.00 
 • Trygonometria część I

  29.00 
 • Trygonometria cz. II

  29.00 
 • Trygonometria cz. III

  29.00 
 • Okrąg i koło

  29.00 
 • Trójkąty

  59.00 
 • Czworokąty i inne wielokąty

  29.00 
 • Geometria analityczna część I

  29.00 
 • Geometria analityczna w zadaniach otwartych

  29.00 

Wypróbuj bezpłatnie!

 • Lekcja próbna „Antyk judeochrześcijański (Biblia)”

  0.00 
 • Lekcja próbna “Równowagi chemiczne”

  0.00 
 • Lekcja próbna „Logarytmy”

  0.00 

Już uciekasz?
Zostańmy w kontakcie!

Zostaw swojego maila, a będziemy Cię informować
o promkach i bezpłatnych wydarzeniach!

.