Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź SUPERpowtórki, z którymi poprawisz swój wynik!

Realizacja zadań z chemii

Realizacja zadań z chemii

Zaloguj się lub załóż bezpłatne konto, aby mieć możliwość śledzenia postępów.
[wpc_progress_graph course="Budowa atomu"]

BUDOWA ATOMU

[wpc_progress_graph course="Promieniotwórczość"]

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ*

[wpc_progress_graph course="Wiązania chemiczne"]

WIĄZANIA CHEMICZNE

[wpc_progress_graph course="Mol i masa molowa"]

MOL I MASA MOLOWA

[wpc_progress_graph course="Tlenki, wodorotlenki, kwasy i sole"]

TLENKI, WODOROTLENKI, KWASY I SOLE

[wpc_progress_graph course="Stechiometria"]

STECHIOMETRIA

[wpc_progress_graph course="Stężenia i rozpuszczalność"]

STĘŻENIA I ROZPUSZCZALNOŚĆ

[wpc_progress_graph course="Reakcje redoks"]

REAKCJE REDOKS

[wpc_progress_graph course="Elektrochemia"]

ELEKTROCHEMIA*

[wpc_progress_graph course="Równowaga chemiczna"]

RÓWNOWAGA CHEMICZNA

[wpc_progress_graph course="Entalpia"]

ENTALPIA

[wpc_progress_graph course="Szybkość reakcji"]

SZYBKOŚĆ REAKCJI

[wpc_progress_graph course="Teorie kwasowo-zasadowe"]

TEORIE KWASOWO-ZASADOWE

[wpc_progress_graph course="Odczyn roztworu, dysocjacja i hydroliza"]

ODCZYN ROZTWORU, DYSOCJACJA I HYDROLIZA

[wpc_progress_graph course="Miareczkowanie i roztwory buforowe"]

MIARECZKOWANIE I ROTWORY BUFOROWE

[wpc_progress_graph course="Iloczyn rozpuszczalności"]

ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI*

[wpc_progress_graph course="Zadania obliczeniowe związane z pH"]

ZADANIA OBLICZENIOWE ZWIĄZANE Z PH

[wpc_progress_graph course="Właściwości pierwiastków bloku s"]

WŁAŚCIWOŚCI PIERWIASTKÓW BLOKU S

[wpc_progress_graph course="Właściwości pierwiastków bloku p"]

WŁAŚCIWOŚCI PIERWIASTKÓW BLOKU P

[wpc_progress_graph course="Właściwości pierwiastków bloku d"]

WŁAŚCIWOŚCI PIERWIASTKÓW BLOKU D

[wpc_progress_graph course="Węglowodory i chlorowcopochodne"]

WĘGLOWODORY I CHLOROWCOPOCHODNE

[wpc_progress_graph course="Alkohole i fenole"]

ALKOHOLE I FENOLE

[wpc_progress_graph course="Aldehydy i ketony"]

ALDEHYDY I KETONY

[wpc_progress_graph course="Kwasy karboksylowe"]

KWASY KARBOKSYLOWE

[wpc_progress_graph course="Mechanizmy reakcji"]

MECHANIZMY REAKCJI

[wpc_progress_graph course="Estry i tłuszcze"]

ESTRY I TŁUSZCZE

[wpc_progress_graph course="Aminy i amidy"]

AMINY I AMIDY

[wpc_progress_graph course="Aminokwasy i białka"]

AMINOKWASY I BIAŁKA

[wpc_progress_graph course="Cukry"]

CUKRY

[wpc_progress_graph course="Izomeria"]

IZOMERIA

[wpc_progress_graph course="Inne"]

INNE