Obowiązuje mnie:

Zdaję maturę w roku:

Wymagania dla starej formuły

dane aktualizowane 18.03.2023 r.

Język polski

Matematyka

Język angielski

Chemia

Biologia

Fizyka

Geografia

Historia

Wymagania dla nowej formuły (dla zdających w 2023 i 2024 roku)

dane aktualizowane 18.03.2023 r.

Język polski

Matematyka

Język angielski

Chemia

Biologia

Fizyka

Geografia

Historia

Wymagania dla nowej formuły (dla zdających w 2025 roku i później)

dane aktualizowane 18.03.2023 r.

Język polski

Matematyka

Język angielski

Chemia

Biologia

Fizyka

Geografia

Historia