Składnia

99,00 

OPIS

Pakiet „Składnia” daje natychmiastowy, roczny dostęp do wszystkich lekcji z tego działu na platformie (dokładną listę znajdziesz poniżej).

Każda lekcja zawiera: nagranie z omówieniem teorii + nagrania z ćwiczeniami + test podsumowujący . 

Lekcje wchodzące w skład pakietu:

 • Zdania z podmiotem it vs. there: teoria
 • Zdania z podmiotem it vs. there: ćwiczenie 1
 • Zdania z podmiotem it vs. there: ćwiczenie 2
 • Strona bierna w czasach prostych: teoria
 • Strona bierna w czasach prostych: ćwiczenie 1
 • Strona bierna w czasach prostych: ćwiczenie 2
 • Strona bierna w czasach ciągłych: teoria
 • Strona bierna w czasach ciągłych: ćwiczenie 1
 • Strona bierna w czasach ciągłych: ćwiczenie 2
 • Question tags: teoria
 • Question tags: ćwiczenie 1
 • Question tags: ćwiczenie 2
 • Pytania pośrednie: teoria
 • Pytania pośrednie: ćwiczenie 1
 • Pytania pośrednie: ćwiczenie 2
 • Mowa zależna- cofanie czasów: teoria
 • Mowa zależna- cofanie czasów: ćwiczenie 1
 • Mowa zależna- cofanie czasów: ćwiczenie 2
 • Mowa zależna- zamiana słów: teoria
 • Mowa zależna- zamiana słów: ćwiczenie 1
 • Mowa zależna- zamiana słów: ćwiczenie 2
 • Mowa zależna- pytania: teoria
 • Mowa zależna- pytania: ćwiczenie 1
 • Mowa zależna- pytania: ćwiczenie 2
 • Zdania warunkowe- tryb zerowy i pierwszy: teoria
 • Zdania warunkowe- tryb zerowy i pierwszy: ćwiczenie 1
 • Zdania warunkowe- tryb zerowy i pierwszy: ćwiczenie 2
 • Zdania warunkowe- tryb drugi i trzeci: teoria
 • Zdania warunkowe- tryb drugi i trzeci: ćwiczenie 1
 • Zdania warunkowe- tryb drugi i trzeci: ćwiczenie 2
 • Zdania warunkowe- wish/if only: teoria
 • Zdania warunkowe- wish/if only: ćwiczenie 1
 • Zdania warunkowe- wish/if only: ćwiczenie 2
 • Unreal past- Had better, it’s time: teoria
 • Unreal past- Had better, it’s time: ćwiczenie 1
 • Unreal past- Had better, it’s time: ćwiczenie 2
 • Unreal past- Would rather, would prefer: teoria
 • Unreal past- Would rather, would prefer: ćwiczenie 1
 • Unreal past- Would rather, would prefer: ćwiczenie 2
 • Unreal past – As if, as though: teoria
 • Unreal past – As if, as though: ćwiczenie 1
 • Unreal past – As if, as though: ćwiczenie 2

Pod każdą lekcją znajdziesz sekcję komentarzy, w których możesz zadać pytanie dotyczące przerabianego tematu.

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Anna Klisz. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj..