Czasowniki modalne + konstrukcje czasownikowe

99,00 

OPIS

Pakiet „Czasowniki modalne + konstrukcje na rozszerzenie” daje natychmiastowy, roczny dostęp do wszystkich lekcji z tych działów na platformie (dokładną listę znajdziesz poniżej).

Każda lekcja zawiera: nagranie z omówieniem teorii + nagrania z ćwiczeniami + test podsumowujący. 

Lekcje wchodzące w skład pakietu:

 1. Czasowniki modalne i półmodalne:
 • Can, could: wprowadzenie
 • Can, could: ćwiczenie 1
 • Can, could: ćwiczenie 1
 • May, might: wprowadzenie
 • May, might: ćwiczenie 1
 • May, might: ćwiczenie2
 • Must, have to: wprowadzenie
 • Must, have to: ćwiczenie 1
 • Must, have to: ćwiczenie 2
 • Shall, will, would: wprowadzenie
 • Shall, will, would: ćwiczenie 1
 • Shall, will, would: ćwiczenie 2
 • Should, need to: wprowadzenie
 • Should, need to: ćwiczenie 1
 • Should, need to: ćwiczenie 2
 • Used to: wprowadzenie
 • Used to: ćwiczenie 1
 • Used to: ćwiczenie 2
 • Czasowniki modalne i półmodalne: TEST podsumowujący

2. Konstrukcje czasownikowe:

 • Be going to: wprowadzenie
 • Be going to: ćwiczenie 1
 • Be going to: ćwiczenie 2
 • Would like to, be able to: wprowadzenie
 • Would like to, be able to: ćwiczenie 1
 • Would like to, be able to: ćwiczenie 2
 • Konstrukcje czasownikowe: TEST podsumowujący

Pod każdą lekcją znajdziesz sekcję komentarzy, w których możesz zadać pytanie dotyczące przerabianego tematu.

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Anna Klisz. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.