Trygonometria część I

Definicje funkcji trygonometrycznych; obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych; obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego na podstawie znajomości kąta ostrego i jednego boku; długości boków trójkąta prostokątnego a miara kąta ostrego; obliczanie wartości wyrażenia zawierającego funkcje trygonometryczne; długość boków w trójkącie prostokątnym a funkcje trygonometryczne; funkcje trygonometryczne dowolnego kąta; zadania maturalne

29,00 

OPIS

Trygonometria występuje w zadaniach na maturze zarówno jako konkretne zadania właśnie dotyczące wprost tego tematu, ale także trygonometria będzie niezbędna do rozwiązania wielu innych zadań z geometrii przestrzennej jak i planimetrii. Warto ją znać, by zdobyć kilka „łatwych punktów” w zadaniach zamkniętych, ale jest też ona niezbędna do uzyskania wysokich wyników na maturze!

 

Dzięki tej lekcji                                                                           

  •         Dowiesz się jak brzmią definicje funkcji trygonometrycznych
  •         Przećwiczysz sobie na kilku przykładach stosowanie definicji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym
  •         Nauczysz się korzystać z tabeli trygonometrycznej w tablicach matematycznych
  •         Przypomnisz sobie jak oblicza się wartości funkcji trygonometrycznych
  •         Uświadomisz sobie jak obliczać funkcje trygonometryczne dla dowolnego kąta
  •         Rozwiążesz zadania maturalne dotyczące trygonometrii

Kupując tę lekcję, otrzymujesz nagranie video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne +  prezentację w pliku PDF

Czas trwania: 46 minut

 

Współadministratorem danych osobowych w przypadku tego kursu jest Kornelia Duda. Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj.