Węglowodory, chlorowcopochodne i mechanizmy reakcji