Odczytywanie własności funkcji z wykresu

Czas trwania: 48 minut

Dzięki tej lekcji

  • Przypomnisz sobie czym tak w ogóle jest funkcja
  • Dowiesz się jak najprościej rozumieć takie pojęcia jak dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe, miejsce przecięcia z osią Oy, przedziały monotoniczności funkcji, wartość najmniejsza/ największa funkcji
  • Przećwiczysz odczytywanie własności funkcji z wykresu
  • Rozwiążesz ze mną zadania maturalne dotyczące funkcji, jakie wystąpiły w arkuszach CKE

Prowadzący

Niezapisany

Kurs Zawartość

  • 1 Lekcja
  • 7 Zagadnień