Biologia

Sobolewska Magdalena

Doktor, pracownik Wydziału Biologii UW, sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej i członek jury Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej. Autorka programów nauczania biologii w szkołach ponadgimnazjalnych, podręczników, repetytoriów, zbiorów zadań i testów, a także popularnonaukowych książek przyrodniczych dla dzieci i młodzieży. Ekspert MEN w unijnych programach edukacyjnych. Od wielu lat prowadzi wykłady, warsztaty i kursy przygotowawcze zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Szuplewska Magdalena

Doktor nauk w zakresie nauk biologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym.

Chemia

Biesaga Magdalena

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk chemicznych. Doświadczony dydaktyk, wieloletnia wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim.

Wybrana bibliografia:

M. Trojanowicz, M. Biesaga, K. Pyrzyńska, M.E. Meyerhoff, G.B. Martin, „Application of tetraphenylporphyrin – silica as stationary phases in HPLC and for preconcentration of trace elements”, Egypt. J. Anal. Chem., 6, 1997, 50-57
M. Biesaga, J. Orska, M. Trojanowicz, „HPLC of amino acids with tetraphenylporphyrin stationary phases”, Chem. Anal. (Warsaw), 43, 1998, 647-656 M. Biesaga, U. Ochnik, K. Pyrzynska, „Fast analysis of prominent flavonoids in tomato using a monolithic column and isocratic HPLC”, J. Sep. Sci., 32, 2009, 2835-2840
M. Biesaga, K. Pyrzynska, „Liquid chromatography/tandem nass spectrometry studies of the phenolic compounds in honey”, J. Chromatograph. A, 1216, 2009, 6620-6626
M. Biesaga, K. Pyrzynska, „Analytical Procedures for Determination of Quercetin and its Glycosides in Plant Material”, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 39, 2009, 95-107
K. Pyrzynska,M. Biesaga, „Analysis of phenolic acids and flavonoids in honey „, Trends in Analytical Chemistry, 28, 2009, 893-902
M. Biesaga, „Influence of extraction methods on stability of flavonoids”, J. Chromatograph. A, 1218, 2011, 2505-2512
A. Pekal, M. Biesaga, K. Pyrzynska, „Interaction of quercetin with copper ions – complexation, oxidation and reactivity towards radicals”, Biometals, 24, 2011, 41-49
I. Degano, M. Biesaga, M. P. Colombini, M. Trojanowicz, „Historical and archaeological textiles: An insight on degradation products of wool and silk yarns „, J. Chromatogr. A, 1218, 2011, 5837– 5847
A. Pekal, P. Drozdz, M. Biesaga, K. Pyrzynska „Evaluation of the antioxidant properties of fruit and flavoured black teas”, Eur. J. Nutr., 50, 2011. 681–688

Poboży Ewa

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk chemicznych. Wykładowca na Wydziale Chemii UW. Autorka licznych prac z zakresu chemii.

Wybrana bibliografia:

Application of Capillary Electrophoretic Chips in Protein Profiling of Plant Extracts for Identification of Genetic Modifications of Maize ELECTROPHORESIS Tom 34 Nr 18 r. 2013, str. 2740-2753 (Artykuł) Ewa Poboży, Monika Filaber, Anna Koc, J. Garcia-Reyes
Flow-injection preconcentration of chloramphenicol using molecularly imprinted polymer for HPLC determination in environmental samples JOURNAL OF AUTOMATED METHODS & MANAGEMENT IN CHEMISTRY Nr 2011 r. 2011, str. 1-10 (Artykuł) Damian Kowalski, Ewa Poboży, Marek Trojanowicz
HPLC determination of perfluorinated carboxylic acids with fluorescence detection
Tom 172 r. 2011, str. 409-417 (Artykuł) Ewa Poboży, Edyta Król, Lena Wójcik, Mariusz Wachowicz, Marek Trojanowicz
Modification of Resolution in Capillary Electrophoresis for Protein Profiling in Identification of Genetic Modification in Foods CROATICA CHEMICA ACTA Tom 84 Nr 3 r. 2011, str. 375-382 (Artykuł) Anna Latoszek, Carmen García-Ruiz, Maria Marina, Francisco de la Mata, Rafael Gómez, Beatriz Rasines, Alejandro Cifuentes, Ewa Poboży, Marek Trojanowicz
Analysis of genetically modified food using high performance separation methods. ANALYTICAL LETTERS Tom 43 r. 2010, str. 1653-1679 (Artykuł) Marek Trojanowicz, Ewa Poboży, Anna Latoszek
Enzymatic in-capillary derivatization for glucose determination by electrophoresis with spectrophotometric detection. ELECTROPHORESIS Tom 29 r. 2008, str. 1741-1748 (Artykuł) I. Rzygaliński, Ewa Poboży, R Drewnowska, Marek Trojanowicz
Net charge and electrophoretic mobility of lysosyme charge leadders in solution of non-ionic surfactant JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Tom 111 r. 2007, str. 5503-5510 (Artykuł) Jędrzej Szymański, Ewa Poboży, Marek Trojanowicz, A. Wilk, P. Garsteczki, R. Holys

Gwiazdoń Małgorzata

Absolwentka, a obecnie doktorantka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, posiada uprawnienia nauczycielsko-pedagogiczne. Prowadzi zajęcia na Wydziale Chemii UW. Popularyzatorka chemii wśród młodzieży licealnej i gimnazjalnej.

Sentkowska Aleksandra

Doktor nauk w zakresie nauk chemicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie pracownik Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW.

Wybrana bibliografia:

Sentkowska A., Biesaga M., Pyrzyńska K., „Effects of the operation parameters on HILIC separation of flavonoids on zwitterionic column”, Talanta 115, 2013,284-290
Poboży E., Sentkowska A., Piskór A., “Comparison of three modifications of fused-silica capillaries and untreated capillaries for protein profiling of maize extracts by capillary electrophoresis”, Journal of Separation Science 37, 2014, 2388-2394
Pyrzyńska K., Sentkowska A., Recent developments in the HPLC separation of phenolic food compounds, Critical Reviews in Analytical Chemistry 45, 2015, 41-51
Sentkowska A., Biesaga M., Pyrzyńska K., Polyphenolic composition and antioxidative properties of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) extract affected by different brewing processes, International Journal of Food Properties 18, 2015, 2009-2014.
Sentkowska A., Biesaga M., Pyrzyńska K., Chromatographic behavior of quercetin and its glycosides on HILIC stationary phases, Current Analytical Chemistry 12, 2015, 60-64.
Sentkowska A., Biesaga M., Pyrzyńska K., „Analysis of flavonoids under different chromatographic modes” Journal of Chromatographic Sciences 54, 2015, 1-7.
Sentkowska A., Biesaga M., Pyrzyńska K., “Application of hydrophilic interaction liquid chromatography for the quantification of flavonoids in Genista tinctoria extract” Journal of Analytical Methods in Chemistry 1, 2016, 1-9
Jeszka-Skowron M., Sentkowska A., Pyrzyńska K., Paz De Pena M., „Chlorogenic acids, caffeine content and antioxidant properties of green coffee extracts – influence of green coffee bean preparation” European Food Research and Technology, 242, 2016, 1403-1409
Sentkowska A., Biesaga M., Pyrzyńska K., Effects of brewing process on phenolic compounds and antioxidant activity of herbs, Food Science and Biotechnology 25, 2016, 965-970
Sentkowska A., Kilian K., Kopeć M., Pyrzyńska K., Cheda Ł. “ Ga (III) complex with morin for kidney cancer cell labeling” Applied Organometalic Chemistry, 2017 DOI: 10.1002/aoc.3882

Geografia

Markowska Agata

Nauczyciel geografii od 2004 r.; wykładowca na kursach w Fundacji UV od 2004 r. Ukończone studia magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW (sedymentologia) i studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW (dydaktyka geografii).

Najważniejsze publikacje:

„Geograficzna ścieżka dydaktyczna w Ostrołęce”, Geografia w Szkole 4/2008, Edupress, Warszawa 2008
„Rzadko realizowane treści na geograficznych ścieżkach dydaktycznych”, Polska dydaktyka geografii. Idee – tradycje – wyzwania, WNoZ UŚ, Sosnowiec 2008
„Geographical paths as an auxiliary didactic resource – a study proposal”, Miscellanea Geographica t. 13, Warszawa 2008
„Miasto jako obszar możliwy do wykorzystania w nauczaniu geografii Polski”, Prace i studia geograficzne t. 39, WGSR UW, Warszawa 2008
„Dydaktyczne ścieżki geograficzne jako jedna z koncepcji kształcenia geograficznego. Przykład geograficznej ścieżki dydaktycznej w “nudnym terenie”” – Kształcenie geograficzne we współczesnym świecie. Różnorodność koncepcji kształcenia geograficznego, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2007
„Murzynowo k. Płocka jako przykład stacji terenowej wykorzystanej przy tworzeniu dydaktycznej ścieżki geograficznej” – Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów, Wydawnictwo Akademickie, Lublin 2006
„Charakterystyka eolicznych form akumulacyjnych występujących na południe od szott Dżerid”, Prace i studia geograficzne t.37, WGSR UW, Warszawa 2006
„Charakterystyka eolicznych form akumulacyjnych występujących na południe od szott Dżerid”, WGSR UW, SGP, Materiały Konferencyjne, Warszawa 2004

Woronko Barbara

Stopień naukowy: doktor habilitowany; specjalizacja: geomorfologia. Doświadczony i lubiany pedagog, obecnie pracownik Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje naukowe:

Woronko B. 2007, Typy mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcowych frakcji pylastej i ich wartość interpretacyjna. W: Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (red.), Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku, Wyd. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa, pp. 181-204.
Hoch M., Woronko B. 2007, Mikromorfologia powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej podlegających wietrzeniu mrozowemu – wstępne wyniki badań. W: Smolska E., Giriat D., (red.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, pp. 217-232
Sokołowski T., Wancik A., Wardas M., Pawlikowski M., Pazdur A., Madej J., Woronko B., Madej P. 2008. Change of natural environment in Kraków downtown – its chronology and directions. Case geoarcheological studies of Krupnicza Street site. GEOCHRONOMETRIA 31 (2008), pp 7-19
Sokołowski T., Stachowicz-Rybka R., Woronko B., 2009. Upper pleistocene and Holocene deposits at Starunia paleontological site and vicinity (Carpathian Region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 79: 255-278
Woronko B., Ostrowska M. 2009. Wpływ środowiska fluwialnego na charakter powierzchni ziarn kwarcowych – dyskusja. [W:] Kostrzewski A., Paluszkiewicz R. (red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. V: 605-622
Woronko B., Bujak Ł. 2010. Mikrorzeźba powierzchni ziaren kwarcowych frakcji piaszczystej osadów preglacjalnych serii kozienickiej jako wskaźnik warunków transportu i depozycji w południowej części Niziny Mazowieckiej. Biuletyn PIG, 438: 137-154.
Traczyk A., Woronko B. 2010. Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcowych. Przegląd Geologiczny vol. 58, nr 12: 1182-1191.
Wąsowska S., Woronko B. 2010. Cechy teksturalne saharyjskich pyłów eolicznych akumulowanych w środkowej i północnej. Zeszyty naukowe Szkoły Wyższej Przymeirza Rodzin, t. 4:

Prowadzone zajęcia: geoarcheologia (dla studentów archeologii), metody badań w geomorfologii, geomorfologia regionalna, wybrane zagadnienia z geomorfologii (struktury sedymentacyjne), geomorfologia dynamiczna (eoliczna)

Hobby: wędrówki piesze

Historia

Kalwat Wojciech

Historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pedagog i popularyzator historii, redaktor Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”. Specjalizuje się w zagadnieniach historii Polski XVIII i XIX wieku oraz edukacją historyczną. Autor podręczników i kilkudziesięciu prac o charakterze naukowym i popularno-naukowym.

Szlanta Piotr

Magisterium z historii na Uniwersytecie Warszawskim w 1995 i ze stosunków międzynarodowych 1996. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW jako asystent od 1996, od 2004 jako adiunkt w Zakładzie Historii XIX w. W 2003 r. obrona doktoratu na podstawie pracy „Persja w polityce Niemiec 1906-1914 na tle rywalizacji rosyjko-niemieckiej “. Stypendysta: Uniwersytetu w Bielefeld 1997, Fundcji Nauki Polskiej 2004 University of Notre Dame (1999-2000), Wolnego Universytetu w Berlinie 2005, Rektor UW 2007 i Fundacji Humboldta 2009. Od 2006 r. członek redakcji miesięcznika „Mówią wieki”. Współautor podręczników szkolnych dla poziomu ponadgimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie (w przygotowaniu). Autor licznych artykułów popularnonaukowych publikowanych m.in. w “Mówią wieki”, “Rzeczypsopolitej”, “ Newsweeku” i “Wprost” oraz audycji w polskim radiu.

Najważniejsze publikacje:

Die deutsche Persienpolitik und die russisch-britische Rivalität 1906-1914, [Bonner Islamstudien, hrsg. von Stephan Conermann, Bd.9] EB-Verlag: Schenefeld 2006, s.274
Tannenberg 1914. Seria: Historyczne Bitwy, Bellona: Warszawa 2005, s.223.
Persja w polityce Niemiec 1906-1914 na tle rywalizacji rosyjsko-brytyjskiej, Wydawnictwo Akademickie Dialog: Warszawa 2005, s. 242.
Historia. Część 2. Kształcenie w zakresie podstawowym, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne: Warszawa 2008 (współautor)
Historia. Część 3. Kształcenie w zakresie podstawowym, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009 (współautor)
Der Erste Weltkrieg 1914-1915 als identitätsstiftender Faktor für die moderne polnische Nation, w: Die Vergessene Front. Der Osten 1914/15. Ereignis, Wirkung, Nachwirkung, hrsg. von Gerhard P. Groß, Paderborn 2006, s. 153-164.
Hasła encyklopedyczne w : Jan Palmowski, Słownik najnowszej historii świata 1900-2007, t.1-6, polska redakcja naukowa Piotr Maciej Majewski, Warszawa 2008.

Węgrzynek Hanna

Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat obroniła w Instytucie Historii PAN (nagroda Fundacji Nauki Polskiej). Obecnie pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich. Prowadziła wykłady dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i dla uczestników programu Erasmus w Szkole Głównej Handlowej oraz fakultet na studiach magisterskich w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką licznych publikacji o charakterze naukowym i popularnym, m.in. Czarna Legenda Żydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce (Warszawa 1995); The Treatment of Jewish Themes in Polish Schools (New York 1998); Historia i kultura Żydów Polskich. Słownik (Warszawa 2000 – wyróżnienie na Targach Książki Edukacja XXI); Milles ans des Juifs en Pologne (Varsovie 2004); Thousand years of Jews in Poland (Warsaw 2006); Żydzi w Polsce. Miejsca i ludzie (Warszawa 2007 – płyta CD w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, hebrajskiej, francuskiej); Elef sznot ha-Jehudim be-Polin (Warsza 2008).

Język polski

Chlipalski Krzysztof

Doktor nauk humanistycznych. Pracuje w LO nr 50 STKIE oraz w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 STO w Warszawie. Z Fundacją UV związany od końca lat 90-tych. Studia magisterskie i doktorskie ukończył na warszawskiej Polonistyce pod kierunkiem prof. M. Janion. Pracował m.in. w Autorskim Liceum im. W. Zielińskiego i LO im. A. Grotowskiego. Jest m.in. autorem podręcznika do nauki języka polskiego pt. „Tysiąc twarzy bohatera” przygotowanego wspólnie z Magdaleną Rud.

Górski Jarosław

Z wykształcenia polonista, nauczyciel historii literatury, wiedzy o kulturze, antropologii kultury. Obecnie także popularyzator historii Polski, historii literatury i kultury, autor ponad 400 artykułów popularnonaukowych i publicystycznych, a także książki „Męska rzecz” poświęconej obrazom męskości w literaturze oraz wielu programów i publikacji dla nauczycieli. Interesuje się przede wszystkim wzajemnym oddziaływaniem rożnych rodzajów i gatunków sztuki, a także wpływem sztuki na historię oraz ludzką wrażliwość, mentalność, sposób myślenia.

Matematyka

Kucharska-Nowak Anna

Absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku matematyka. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu pedagogiki i informatyki. Nauczyciel w publicznych i niepublicznych jednostkach oświatowych w Warszawie. Pedagog z zamiłowania, doświadczony także w pracy z osobami mającymi trudności w uczeniu się.

Zainteresowania: kultura alternatywna, turystyka górska i rowerowa, taniec.

Woś Katarzyna

Nauczyciel matematyki, psycholog. Absolwentka wydziałów Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu matematyki w liceach publicznych i prywatnych oraz w nauczaniu indywidualnym. Obecnie pracuje również jako reedukator.

Zainteresowania: dobra książka, film, opera i balet.

Wiedza o społeczeństwie

Olkuśnik Marek

Absolwent Instytutu Historycznego UW (1992) i Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW (1995), od 2014 doktor nauk humanistycznych. W latach 1996-1999 nauczyciel historii i wos w Liceum Ogólnokształcącym w Komorowie. W Instytucie Historycznym UW prowadził od 2000 r. zajęcia warsztatowe z historii Polski XIX w., wstępu do badań historycznych, edytorstwa źródeł; aktualnie – zajęcia na Podyplomowych Studiach Varsavianistycznych w IH UW. Współpracownik Wydawnictwa Szkolnego PWN – prowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli historii. Od 2005 – wykładowca historii i wos na kursach przygotowawczych w Fundacji „Universitatis Varsoviensis”. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Zainteresowania badawcze: historia społeczna XIX i XX wieku: dzieje obyczajów, życia codziennego, historia kobiet. Hobby: socjologia, literatura piękna, film, turystyka górska, bieganie. Ważniejsze publikacje: Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1946, Warszawa 1996. (jako członek redakcji naukowej tomu); Uroczystości milenijne 1966 roku. Sprawozdania urzędów spraw wewnętrznych, Warszawa 1996. (jako członek redakcji naukowej tomu); Podmiejska wilegiatura warszawiaków na przełomie XIX i XX wieku jako zjawisko kulturowe i społeczne, [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2001, nr 4.; Zwierciadło – drogowskaz. Podróż i wypoczynek kobiet poza miastem w prasie warszawskiej przełomu XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego. Wiek XIX i XX, red.. A. Szwarc, A. Żarnowska, Warszawa 2002.; Kobieta w podróży na przełomie XIX i XX wieku. Między próbą emancypacji a presją podwójnej moralności, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004.; Lato na daczy, [w:] „Mówią Wieki” 2004, nr 6.; Historia powszechna XIX wieku i Historia Polski XIX wieku oraz I wojna światowa. Film fabularny jako źródło historyczne, [w:] Uczyć łatwiej, Wydawnictwo Szkolone PWN, luty 2011; Jak nauczać o PRL, [w:] Uczyć łatwiej, Wydawnictwo Szkolone PWN, luty 2011.

Słomka Tomasz

Doktor habilitowany, politolog – ustrojoznawca, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowca w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Specjalizuje się w problematyce systemu rządów w Polsce, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej, instytucji współczesnej głowy państwa oraz współczesnego konstytucjonalizmu. Autor i redaktor naukowy ponad czterdziestu artykułów i książek, m.in. monografii Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze (Warszawa 2005). Ponad dziesięć lat był jednym z organizatorów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W 2009 r. zwycięzca rankingu najlepszych polskich wykładowców (ogłoszonego przez miesięcznik studencki „Dlaczego”). Jeden z redaktorów „Społeczeństwa i Polityki”- pisma naukowo-edukacyjnego wydawanego przez Akademię Humanistyczną w Pułtusku. Kierownik studiów bezpieczeństwa wewnętrznego UW (I stopnia) oraz nauk politycznych UW (jednolitych magisterskich).

Zamęcki Łukasz

Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2006), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010). Stypendysta programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Nijmegen (Holandia). Członek indywidualny „International Political Sciences Students Association”. Ekspert Rady Europy w procesie przygotowywania „European Portfolio for youth leaders and youth workers”. Stażysta krajowych i europejskich instytucji publicznych i organizacji społecznych. Obecnie: pracownik Katedry Europeistyki WDiNP UW, kierownik studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Nauczyciel wos i historii, współpracownik krajowych instytucji edukacyjnych. Członek redakcji pisma „Społeczeństwo i Polityka”.

Publikacje z zakresu: najnowszej historii Polski, polityki surowcowej i bezpieczeństwa surowcowego, teorii polityki, społecznych i gospodarczych aspektów integracji Polski z Unią Europejską a także materiałów edukacyjnych dla licealistów.

Kaczorowska Małgorzata

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych INP UW. Autorka prac z zakresu: partii i systemów partyjnych, systemów politycznych państw współczesnych, dewolucji i regionalizacji, problematyki brytyjskiej. Prowadzi zajęcia dotyczące problematyki: partii i systemów partyjnych, bezpieczeństwa ekologicznego, systemu politycznego Polski. Opiekun studenckiego koła naukowego „Five o’clock”. Członek International Political Science Association (IPSA), Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) i Ośrodka Analiz Politologicznych (OAP). Współzałożycielka Grupy Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych „BRITANNIA” oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Badań Brytyjskich BRITANNIA.