Kurs przygotowawczy do matury z języka polskiego

Poziom rozszerzony

godziny lekcyjne zajęć

ćwiczeń i wykładów

rozwiązywania testów maturalnych oraz ich analiza i ocena

Charakter kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas II. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym do kwietnia 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 4 godzin lekcyjnych.

Kursy maturalny z języka polskiego będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, prace domowe oraz próbne matury. Dodatkowe zajęcia poświęcone będą przygotowaniu do wymagań nowej matury.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z języka polskiego w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. Ponadto 16 godzin zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Wykładowcy

Chlipalski Krzysztof, Górski Jarosław

Miejsce zajęć

Kursy maturalne odbywają się w centrum Warszawy w XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 1 (róg Nowego Światu)

Terminy zajęć do wyboru

piątki 16:00 – 19:15
soboty 11:40 – 14:55

Początek kursu

5 października 2018

Cena

1260zł

Raty

4x330zł

Poziom podstawowy

godziny lekcyjne zajęć

ćwiczeń i wykładów

rozwiązywania testów maturalnych oraz ich analiza i ocena

Charakter kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym, zarowóno dla teogrocznych maturzystów, jak i uczniów klas II. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym do kwietnia 2018 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne.

Kurs maturalny z języka polskiego podstawowego będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenie, prace domowe oraz próbne matury.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z języka polskiego w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu podstawowego. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. Ponadto 16 godzin zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Wykładowcy

Chlipalski Krzysztof, Górski Jarosław

Miejsce zajęć

Kursy maturalne odbywają się w centrum Warszawy w XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 1 (róg Nowego Światu)

Terminy zajęć do wyboru

soboty 8:10 – 11:25

Początek kursu

8 grudnia 2018

Cena

860zł

Raty

2x480zł

Ilość miejsc ograniczona