Oferujemy zniżki przy wcześniejszych zapisach, rabaty oraz możliwość płacenia w ratach.

Raty – możliwość płatności w czterech częściach – każda po 25%. Pierwsza rata płatna jest najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć, a każda następna co cztery tygodnie.

Dla osób w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na więcej niż 4 raty.  W tym celu należy skontaktować się z naszymi pracownikami osobiście i złożyć podanie, w którym zostaną określone dokładne terminy płatności.

Podstawą udziału w zajęciach organizowanych przez naszą Fundację jest dokonanie pełnej wpłaty za kurs, w wyznaczonych terminach przez organizatorów.

Wpłaty za kurs należy dokonać przelewem na konto:

Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów UW
nr: mBank 49 1140 2004 0000 3502 7669 7168
Bardzo prosimy umieszczać na przelewie imię i nazwisko kursanta, nazwę przedmiotu oraz termin zajęć lub numer grupy.

Na każdych zajęciach kursant musi mieć ze sobą dowód opłaty za kurs!

Aktualności