O Nas

Placówka Kształcenia Ustawicznego przy Fundacji Universitatis Varsoviensis posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów maturalnych i na wyższe uczelnie. Działamy nieprzerwanie od 1993 roku. Nasze kursy uznawane są za jedne z najlepszych na stołecznym rynku edukacyjnym. Jesteśmy Placówką zarejestrowaną w Biurze Edukacji m. st. Warszawy – Zaświadczenie nr 44 / K / 94 [2] (zobacz: Zaświadczenie; Statut Placówki).

Od początku istnienia naszych kursów najważniejszym celem jest jak najlepsze przygotowanie ich uczestników do wstąpienia na wyższe uczelnieDlatego zainteresowanym oferujemy:

1) dużą liczbę godzin pracy z nauczycielem,

2) autorskie programy wykładów,

3) bogaty zestaw materiałów,

4) możliwość regularnego sprawdzenia postępów w nauce (egzaminy próbne, zadania domowe),

5) małe grupy zajęciowe.

Naszym największym atutem są znakomici wykładowcy. Kadrę nauczycielską kursów stanowią pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk i stołecznych liceów. Nasi wykładowcy to grupa doświadczonych, sprawdzonych pedagogów, a wielu z nich to również autorzy podręczników, książek i artykułów ze swych specjalności. Programy poszczególnych kursów zostały opracowane w oparciu o aktualne wymogi przedstawione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz testy maturalne i pytania egzaminacyjne z lat ubiegłych.

Wyjątkową uwagę zwracamy na wszelkie zmiany w programach nauczania oraz w zasadach i wymaganiach egzaminacyjnych, w tym szczególnie na pisanie prac pisemnych.

Każdy egzamin posiada swoją specyficzną konstrukcję oraz sposób sprawdzania – i właśnie to również warto poznać na naszych kursach.

Kursy maturalne mają za zadanie powtórzenie materiału z danego przedmiotu z zakresu liceum, poszerzenie go o wymagane na egzaminie zagadnienia, oraz nauczenie kursantów techniki pisania prac i rozwiązywania testów maturalnych. Oprócz wykładów zajęcia uzupełnia praca z tekstami źródłowymi, mapami, a także testy sprawdzające, pisanie prac itp.  Każdy kursant, którego frekwencja na zajęciach wyniesie minimum 70%, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu naszego kursu.

Aby ułatwić korzystanie z naszej oferty zajęcia prowadzimy w samym centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 1. Nie bez znaczenia jest również możliwość rozłożenia płatności za kurs na cztery raty (pierwsza przy zapisie, następne w terminie co cztery tygodnie), a także możliwość bezpłatnej rezygnacji z kursu w ciągu trzech pierwszych zajęć. Każdy kursant powinien zapoznać się z Regulaminem Kursów Przygotowawczych, który przygotowała Fundacja dla jasnego i bezpiecznego uregulowania praw i obowiązków organizatorów oraz kursantów.