Kurs przygotowawczy do matury z matematyki

Poziom rozszerzony

godziny lekcyjne zajęć

ćwiczeń i wykładów

rozwiązywania testów maturalnych oraz ich analiza i ocena

Charakter kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z matemtyki na poziomie rozszerzonym dla tegorocznych maturzystów. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym do kwietnia 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne.

Kursy maturalny z matematyki będzie miał formę mieszaną, na którą składają się powtórzenie materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych, prace domowe oraz próbne matury. Dodatkowe zajęcia poświęcone będą przygotowaniu do wymagań nowej matury.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z matematyki w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. Ponadto 16 godzin zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Wykładowcy

Maria Puchta

Miejsce zajęć

Kursy maturalne odbywają się w centrum Warszawy w XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 1 (róg Nowego Światu)

Terminy zajęć do wyboru

soboty 8:10 – 11:25

Początek kursu

8 grudnia 2018

Cena

860zł

Raty

2x480zł

Poziom podstawowy

godziny lekcyjne zajęć

ćwiczeń i wykładów

rozwiązywania testów maturalnych oraz ich analiza i ocena

Charakter kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z matematyki na poziomie podstawowym dla tegorocznych maturzystów. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym do kwietnia 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne.

Kursy maturalny z matematyki będzie miał formę mieszaną, na którą składają się powtórzenie materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych, prace domowe oraz próbne matury.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z matematyki w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu podstawowego. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. Ponadto 16 godzin zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Wykładowcy

Zakarian Ararat, Kucharska Anna

Miejsce zajęć

Kursy maturalne odbywają się w centrum Warszawy w XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 1 (róg Nowego Światu)

Terminy zajęć do wyboru

soboty 11:40 – 14:55

Początek kursu

8 grudnia 2018

Cena

860zł

Raty

2x480zł

Ilość miejsc ograniczona