Kurs przygotowawczy do matury z historii

Poziom rozszerzony

godziny lekcyjne zajęć

ćwiczeń i wykładów

rozwiązywania testów maturalnych oraz ich analiza i ocena

Charakter kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z histori na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas II. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym do kwietnia 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 5 godzin lekcyjne.

Kursy maturalny z historii będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, praca z materiałami źródłowymi, prace domowe oraz próbne matury. Dodatkowe zajęcia poświęcone będą przygotowaniu do wymagań nowej matury.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z historii w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. Ponadto 8 godzin zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Wykładowcy

Kowalewski Krzysztof, Olkuśnik Marek, Szlanta Piotr, Węgrzynek Hanna

Miejsce zajęć

Kursy maturalne odbywają się w centrum Warszawy w XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 1 (róg Nowego Światu)

Terminy zajęć

soboty 8:10 – 11:25

Początek kursu

8 grudnia 2018

Cena

860zł

Raty

2x480zł

Ilość miejsc ograniczona