Kurs przygotowawczy do matury z biologii

Poziom rozszerzony

godziny lekcyjne zajęć

ćwiczeń i wykładów

rozwiązywania testów maturalnych oraz ich analiza i ocena

Charakter kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z biologii na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas II. Kurs prowadzony będzie w systemie całorocznym do kwietnia 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne.

Kursy maturalny z biologii będzie miał formę mieszaną, na którą składają się wykłady, ćwiczenie, prace domowe oraz próbne matury. Dodatkowe zajęcia poświęcone będą przygotowaniu do wymagań nowej matury.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z biologii w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. Ponadto 8 godzin zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Wykładowcy
Sobolewska Magdalena, Szuplewska Magdalena

Miejsce zajęć
Kursy maturalne odbywają się w centrum Warszawy w XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 1 (róg Nowego Światu)

Terminy zajęć do wyboru
soboty 8:10 – 11:25

Początek kursu

8 grudnia 2018

Cena

860 zł

Raty

2x480 zł

Ilość miejsc ograniczona